Sôi động giao dịch căn hộ thứ cấp tại TP.HCM

Thiếu hụt nguồn cung trên thị trường sơ cấp khiến nhu cầu tìm kiếm căn hộ thứ cấp tại TP.HCM trong nửa đầu năm 2019 tăng mạnh, giao dịch cũng diễn ra sôi động. Nhu cầu tìm kiếm căn hộ thứ cấp tăng mạnh Theo dữ liệu trực tuyến của Công ty chúng tôi, dù […]