Những rối loạn thường gặp khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh

Mãn kinh được xem là giai đoạn thứ 3 trong sự phát triển về sinh lý của người phụ nữ và là một tiến trình hoàn toàn tự nhiên. Sự xuất hiện các rối loạn tiền mãn kinh đánh dấu bước chuyển tiếp từ trạng thái có khả năng sinh sản sang trạng thái không […]

Mãn kinh có gây trở ngại sinh hoạt tình dục không ?

1. Mãn kinh là gì và độ tuổi diễn ra mãn kinh? Mãn kinh là sự kết thúc vĩnh viễn của kinh nguyệt, được xác nhận khi người phụ nữ không có kinh nguyệt 12 tháng liên tiếp mà không có nguyên nhân nào rõ rệt. Trong thời kỳ 12 tháng này, người phụ nữ […]